Czym jest i jakie uprawnienia oferuje kurs SEP?

Czym jest i jakie uprawnienia oferuje kurs SEP?

9 marca 2021 Wyłącz przez Arek

Kiedy przegląda się ogłoszenia o pracę, regularnie można zetknąć się z wymaganiami dotyczącymi tego, że potencjalny kandydat powinien mieć ukończony kurs SEP. Wydaje się jednak, że niewiele osób zdaje sobie sprawę, czym tak naprawdę jest to szkolenie i jak się je przeprowadza. Warto rozwiać pewne wątpliwości.

Co to jest kurs SEP?

Przede wszystkim kurs SEP jest swojego rodzaju szkoleniem dodatkowym, które może podjąć każdy, kto ukończył osiemnaście lat. Przed uczestnikiem kursu nie stawia się poza tym jakichkolwiek wymagań, dlatego praktycznie każdy może się go podjąć. Kurs SEP dzieli się na trzy kategorie: elektryczne, gazowe i energetyczne. 

Szanse na rynku pracy

Największa część pracodawców patrzy pozytywnie na kurs SEP z kategorii elektrycznej, ale ukończenie innych także jest niezwykle doceniane na rynku pracy. Ba; w niektórych branżach ukończenie tego kursu jest niezbędne. 

Jak przebiega kurs SEP?

Kurs SEP może odbyć się w ciągu jednego dnia. Przez pierwszych parę godzin uczestnik szkolenia bierze udział w wykładach dotyczących zagadnień z wybranej tematyki. Następnie odbywa się egzamin ustny, którego zaliczenie uprawnia do otrzymania dyplomu, a co za tym idzie, uprawnień w danej dziedzinie. 

Ukończenie szkolenia SEP jest w tych czasach niezwykle doceniane przez liczne firmy zajmujące się elektryką czy energetyką. Jeśli czujesz potrzebę, aby podnieść swoje kwalifikacje, a przy tym także pozycję na rynku pracy, będzie to bardzo dobry pomysł.