Czy da się uniknąć opłat notarialnych?

Czy da się uniknąć opłat notarialnych?

20 kwietnia 2022 Wyłączono przez Arek

W realiach, w którym(ych) się obracamy rzetelny notariusz jest nieustannie w cenie. Jest przecież wiele spraw, do których zgodnej(go) z prawem załatwienia potrzebny jest pieczątka notariusza. Kwestie|sprawy dotyczące  podziału majątku, jego rozdysponowania, czy też {realizacji|wypełnienia] testamentu nie mogą być załatwiane na stopie międzyludzkiej. Prawo reguluje tego rodzaju kwestie w klarowny sposób – do realizacji takich spraw powoływana(y) jest zaufana trzecia strona. Oczywiście nic za darmo. Notariusz za swoje usługi pobiera należytą opłatę. Jak to wygląda w praktyce? Z jakimi kwestiami udajemy się do notariusza w Łodzi?

Dlaczego korzystamy z usług notariusza?

Można mieć niemal stuprocentową pewność, że każdy co najmniej raz w życiu skorzysta z usług notariusza. Jest to zawód, który umożliwia legalizację wielu składników tworzących naszą codzienność. Notariusz należy do zawodem(ów) zaufania publicznego, co wiąże się z tym, iż przysługuje mu identyczna ochrona jak innym pracownikom sektora legislacyjnego. Notariusz 

Generalnie rzecz ujmując, zajmuje się on tworzeniem aktów wykorzystania prawa. Przysługuje mu także legitymacja do dokonywania czynności notarialnych. Prawo do wykonywania pracy jako notariusz nadaje odpowiedni minister – w naszym kraju jest to minister sprawiedliwości. Według obowiązującego prawa wszelkie czynności okraszone podpisem notariusza zyskują cechy dokumentów prawnie obowiązujących. Inaczej mówiąc, notariusz bada czy przygotowane umowy są zgodne z obowiązującym prawem.Daje tym samym gwarancję, że wszystkie procedury odbywają się zgodnie z z prawem.

Jakie to czynności? Jest ich mnogo. Są to głównie tzw. przypadki życiowe. Są związane z kupnem albo sprzedażą nieruchomości, różnymi aktami poświadczającymi własność i przenoszenia tejże własności na inne osoby fizyczne. Notariusz jest niezbędny też przy zakładania spółek czy w sporach testamentowych. A to tylko część z całości.

Praca notariuszy odciąża sądy(om). Cześć spraw może być bowiem rozstrzygana przez notariuszy. Mowa głównie o umowach dwustronnych, ale nie tylko. 

Od czego zależy wysokość opłat notarialnych?

Co jasne notariusze za swoją pracę pobierają odpowiednie taksy. Ich wysokość jest zróżnicowana. Na wycenę usług notarialnych składają się różne elementy. Opinia, położenie, a także przedmiot sprawy. Można zakładać, że Łódź, ulica Piotrkowska będzie nieco bardziej kosztowna niż centrum Kluczborka. Również notariusz z wieloletnim(ą) stażem może oczekiwać większej zapłaty niż początkujący.

Ale trzeba wiedzieć, że ustawa przewiduje maksymalną wysokość taks notarialnych. Są to kwoty maksymalne dla wskazanej aktywności notarialnej. Pracownik notarialny nie może pobierać prowizji powyżej tych limitów. Warto przyjrzeć się przykładowo jakie to kwoty.

  • wartość 10 tys. – 30 tys. zł – 310 zł + 2 % od nadwyżki powyżej 10 000 zł.
  • wartość 60 tys. -1 mln zł –  1010 + 0.4% od nadwyżki powyżej 60 tys. zł
  • wartość powyżej 1 mln zł – 4770 zł + 0.2% od nadwyżki powyżej 1 mln zł
  • umowa majątkowa dla małżonków – 400 zł
  • testament – 50 zł
  • pełnomocnictwo – 100 zł

Są to maksymalne kwoty dopuszczone przez ministerstwo. Skutkiem ustawowo wskazanych limitów jest to, że nie da się ominąć opłaty notarialnej. Jednak zazwyczaj jest to usługa warta swojej ceny.

Notariusz – wybierz dobrze

Mając potrzebę wizyty u notariusza warto się przygotować. Koniec końców, wyróżniająca się dobrą opinią kancelaria notarialna w Łodzi przy ulicy Piotrowskiej będzie bardziej oblegana niż nikomu nieznana usługa świadczona na suburbiach. Czasem jednak można się zaskoczyć – miejsce prowadzenia praktyki notarialnej ma znacznie mniejsze znaczenie niż rzetelność notariusza. To właśnie za znajomość niuansów prawnych wynagradzany jest ten fach.