Czym jest i jakie uprawnienia oferuje kurs SEP?

Czym jest i jakie uprawnienia oferuje kurs SEP?

9 marca 2021 Wyłączone przez Arek

Kiedy przegląda się ogłoszenia o pracę, regularnie można zetknąć się z wymaganiami dotyczącymi tego, że potencjalny kandydat powinien mieć ukończony kurs SEP. Wydaje się jednak, że niewiele osób zdaje sobie sprawę, czym tak naprawdę jest to szkolenie i jak się je przeprowadza. Warto rozwiać pewne wątpliwości.\

Wiele osób ma talent do pracy w branży elektrycznej i gazowej. Rzecz jasna potrzebna jest fachowa wiedza, a następnie wprawa. Prostsze bywa to w przypadku osób kończących różne szkoły oferujące przedmioty i kierunki tego rodzaju. Są to różne technika zawodowe czy też szkoły zawodowe.

Ostatnimi czasy kursy zawodowe SEP przeżywają rozkwit popularności. Wiąże się to z tym, że nie ma wiele osób, które posiadają stosowne uprawnienia gazowe. Żeby zatem wypełnić dziurę na rynku, osoby interesujące się podaną dziedziną decydują się na przejście kursu SEP.

Co to jest kurs SEP?

Przede wszystkim kurs SEP jest swojego rodzaju szkoleniem dodatkowym, które może podjąć każdy, kto ukończył osiemnaście lat. Przed uczestnikiem kursu nie stawia się poza tym jakichkolwiek wymagań, dlatego praktycznie każdy może się go podjąć. Kurs SEP dzieli się na trzy kategorie: elektryczne, gazowe i energetyczne.

Kursy SEP jest to nazwa potoczna. Czasem używa się także terminu uprawnienia gazowe. Kursy zawodowe dające uprawnienia gazowe zaczerpnęły swoją nazwę od stowarzyszenia, a mianowicie SEP, to Stowarzyszenie Elektryków Polskich.

Tak nazywamy Stowarzyszenie, które ma możliwość egzaminować, a także nadawać kwalifikacje w kwestii uprawnień energetycznych, takich jak na przykład uprawnienia elektryczne, uprawnienia gazowe czy uprawnienia cieplne.

Szanse na rynku pracy

Największa część pracodawców patrzy pozytywnie na kurs SEP z kategorii elektrycznej, ale ukończenie innych także jest niezwykle doceniane na rynku pracy. Ba; w niektórych branżach ukończenie tego kursu jest niezbędne.

Warunki, w których uprawnienia SEP okażą się niezastąpione określa Rozporządzenie MGPiPS z dnia 28.04.2003r. w Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828 z późn. zm. Kwalifikacje związane z uprawnieniami gazowymi będą nieodzowne w sytuacji, kiedy będziemy chcieli eksploatować urządzenia m.in.:

  • maszyny prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego,
  • maszyny, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV,
  • urządzenia elektrotermiczne,
  • urządzenia do elektrolizy,
  • sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,
  • elektryczna sieć trakcyjna,
  • elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym,
  • urządzenia techniki wojskowej bądź uzbrojenia,
  • urządzenia ratowniczo-gaśnicze czy ochrony granic.

Jak widać istnieje wiele sytuacji, w których uprawnienia są konieczne, a jest to tylko część z nich. Nie dysponując uprawnieniami niestety nie jesteśmy w stanie zrealizować wielu zleceń, przez co możemy mniej zarobić, a także mamy większą konkurencję. W branży elektrycznej pojawia się coraz więcej firm, a duża część z nich nie posiada kwalifikacji. Jeśli zainwestujemy w szkolenia i naukę, w przyszłości uzyskamy dostęp do klientów, do których dostęp ma tylko garstka firm.

Jak przebiega kurs SEP?

Kurs SEP może odbyć się w ciągu jednego dnia. Przez pierwszych parę godzin uczestnik szkolenia bierze udział w wykładach dotyczących zagadnień z wybranej tematyki. Następnie odbywa się egzamin ustny, którego zaliczenie uprawnia do otrzymania dyplomu, a co za tym idzie, uprawnień w danej dziedzinie.

Ukończenie szkolenia SEP jest w tych czasach niezwykle doceniane przez liczne firmy zajmujące się elektryką czy energetyką. Jeśli czujesz potrzebę, aby podnieść swoje kwalifikacje, a przy tym także pozycję na rynku pracy, będzie to bardzo dobry pomysł.

Kursy energetyczne G1, G2 i G3 w większości przypadków trwają jeden dzień i składają się z trzech części. W dzisiejszych czasach istnieje również szansa wzięcia udział w kursie online, jest to jeszcze większym ułatwieniem w momencie, kiedy mieszkamy w małej miejscowości i musielibyśmy dojechać na kurs. Jak widać, uzyskanie kwalifikacji wcale nie jest tak trudne, jak może się wydawać. Dlatego warto zainwestować w kurs i być przed konkurencją.

Źródło: https://www.csz.pl/kursy/kurs-energetyczny/