Czym są chłodnie i gdzie znajdują zastosowanie

Czym są chłodnie i gdzie znajdują zastosowanie

20 marca 2022 Wyłączono przez Arek

Chłodnictwo to dział techniki, który zajmuje się odprowadzaniem ciepła ze środowiska, schłodzonego w celu uzyskania i zachowania temperatur niższych od temperatury otoczenia. Największe zastosowanie znajdziemy w utrwalaniu żywności. 

Komora chłodnicza to zamknięta przestrzeń otoczona przegrodami o sporej izolacyjności cieplnej a także paroszczelności, w której zachowywana jest niezmienna temperatura zgodna z wymaganiami odnoszącymi się do przechowywanych produktów. 

W zależności od zachowywanych temperatur, komory dzielą się na:

    • komory chłodnicze – zakres temperatur 0 do +10C

    • komory mroźnicze – zakres temp. -5 do -25C

    • komory morźnicze głębokiego mrożenia – temperatury ok. – 30C

    • komory z atmosferą kontrolowaną. 

Komory chłodnicze to profesjonalne narzędzia przeznaczone do przechowywania wyrobów świeżych, mrożonych w ustalonych warunkach. 

Komora chłodnicza zaopatrzona jest w chłodnię i agregat chłodniczy, które pozwalają obniżyć i utrzymać niezmienną temperaturę w pomieszczeniu. 

W zależności od specyfikacji technicznej budynku oraz poszczególnych wymagań jesteśmy w stanie wyróżnić komory murowane wolnostojące, modułowe, wykonane z płyt poliuretanowych oraz montowane całościowo we wnętrzu budynku. W związku z wymogami bezpieczeństwa materiał, z którego zrobione są komory chłodnicze cechuje się wysoką odpornością na ściskanie i gnicie, bezzapachowością, niepalnością oraz stabilnością chemiczną. Jest on również bezproblemowy do utrzymania w porządku oraz, a także pozwala na zachowanie wysokich wymagań sanitarnych.  

Komory chłodnicze stosuje się m.in. w fabrykach produkcyjnych, wytwórniach oraz przechowalniach owoców, restauracjach oraz w placówkach medycznych. 

Urządzenia te tworzą również niezbędny element wyposażenia samochodów-chłodni, czyli pojazdów służących do transportu żywności, leków oraz pozostałych preparatów chemicznych. 

Warunki, które muszą być zapewnione w chłodni, zależą od rodzaju przechowywanych w niej produktów. Temperatura wymagana w chłodni może też zależeć od spodziewanego okresu umieszczenia, a również od tego, czy będzie przwechowywany świeży produkt, który później będzie zamrożony.

Komora chłodnicza składa się nie tylko ze ścian, podłogi, sufitu i drzwi. Jest to szereg rozwiązań technologicznych, które mają nacelu zdołać zachować ustaloną temperaturę we wnętrzu pomieszczenia. W komorach należy także zapewnić właściwy poziom wilgotności i przepływu powietrza. 

Zasada działania agregatu chłodniczego

Agregat chłodniczy jest sercem każdej komory chłodniczej. Jest to urządzenie służące do chłodzenia płynu procesowego. Składa się on z pojedynczego urządzenia typu Monoblok, jak również całościowej instalacji typu split w skład w której wchodzi agregat, chłodnica i instalacja łącząca oba urządzenia. Agregaty chłodnicze możemy znaleźć dokładnie tam, gdzie zminimalizowana temperatura jest konieczna do przechowywania towarów lub utrzymania ściśle ustalonych warunków pracy. Działanie agregatu chłodniczego porównywalne jest do pracy pozostałych urządzeń chłodniczych jak np. klimatyzacji. Oparte jest ono na kompresji lub absorbcji pary. Cały proces zaczyna się w pierwszym podzespole, czyli parowniku, gdzie panuje niska temperatura i jednocześnie niskie ciśnienie, krąży freon, czyli czynnik chłodniczy. Na początku znajduje się on w stanie ciekłym, jednak pobierając energię cieplną od wyrobów znajdujących się we wnętrzu komory chłodniczej zaczyna parować. Agregat zasysa czynnik chłodniczy i zwiększa ciśnienie, oraz podwyższa temperaturę. Następnie zostaje przetransportowany do skraplacza, gdzie rozpoczyna się proces jego skraplania. W ten oto sposób oddaje on zgromadzoną dotychczas energię. W momencie, w którym czynnik roboczy przeniesie się ponownie do stanu ciekłego jest transportowany do tzw. zaworu dławiącego – funkcją tego elementu jest obniżenie ciśnienia płynu, a tym samym znaczące obniżenie jego temperatury. W chwili, w której czynnik chłodniczy ponownie zostaje przeniesiony do parownika cykl chłodzenia rozpoczyna się od nowa. 

Chłodnictwo przemysłowe – zarys historii 

Pierwotne zastosowanie komór chłodniczych sięga okresu zamierzchłego. Do przechowywania żywności używano rozpadliny wydrążone w lodzie ewentualnie śniegu. Już wtedy próbowano w ten sposób wydłużyć świeżość posiadanych wyrobów. W historii ludzkości woda w postaci lodu miała przez długi okres czasu zastosowanie. Właściwie lodem posługiwano się do połowy XX wieku, a i dzisiaj lód jest stosowany w magazynach chłodu. 

Początkowe lata dwudziestego wieku to głównie chłodnictwo przemysłowe oparte na takich czynnikach jak amoniak a okresowo dwutlenek węgla. 

Chłodnictwo przemysłowe dostarcza rozwiązania dla wielu branż na całym świecie. Mimo iż kojarzy się przede wszystkim z chłodniami i mroźniami, oferuje o wiele więcej zróżnicowanych rozwiązań, których zadaniem jest sprawienie odpowiednich kryteriów do magazynowania produktów a także wykonywania wskazanych procesów przemysłowych. 

Chłodnictwo przemysłowe to również systemy, które znajdują zastosowanie w obiektach użytkowych i komercyjnych. Rozwijająca się wielorakość systemów chłodniczych sprawia, że branża chłodnicza ciągle się rozwija. 

Podobnie jak w innych branżach, również w chłodnictwie przemysłowym coraz większą wagęuwagęprzywiązuje się do zagadnień przyjaznych dla środowiska naturalnego. Metody te odznaczają się wysoką skutecznością, równocześnie ograniczając zapotrzebowanie na energię lub korzystają z odnawialnych źródeł energii. W każdym kolejnym eoku chłodziwa wykorzystywane w układach chłodzenia szaf chłodniczych odznaczają się coraz to mniejszą szkodliwością dla otoczenia a w przyszłości mają zostać wyeliminowane przez naturalne czynniki chłodnicze. 

Ile właściwie kosztuje wybudowanie komory chłodniczej?

Faza projektowania komory chłodniczej jest podstawą efektywności przyszłej instalacji. Również od tego w jaki sposób zostanie zaprojektowana instalacja do mroźni zależy jej końcowy koszt. W zależności od specyfikacji produktów powinno zdecydować się na odpowiedni rodzaj konstrukcji, który zapewni optymalne warunki do przechowywania. 

Najistotniejszym czynnikiem, który przesądza o koszcie budowy komory chłodniczej jest wielkość pomieszczenia oraz,a także jego przeznaczenie. Kolejnym czynnikiem, który oddziałowuje na koszt jest poziom temperatury jaki ma być utrzymany w pomieszczeniu. Istotne jest tu dostosowanie wydajności agregatu chłodniczego, który pozwoli otrzymać stałą temperaturę powietrza. Równie ważne jest miejsce montażu chłodni. Należy bowiem uwzględnić grubość ścian, których funkcja to skutecznie odseparowywać zewnętrzną temperaturę od tej, która panuje w chłodni. Warstwa izolacyjna i to jaka zostanie wybrana w głównej mierze w nim składowane. Stopień zaawansowania konstrukcji oraz niezbędna moc, która ma wychłodzić powierzchnię użytkową, a również jej wyposażenie np. meble chłodnicze to kolejne czynniki, które będą mieć wpływ na cenę montażu chłodni.