Instalacja elektryczna – jak ją zabezpieczyć?

Instalacja elektryczna – jak ją zabezpieczyć?

25 czerwca 2022 Wyłączono przez Arek

Teraz ludzie nie wyobrażają sobie życia bez technologii i elektryczności. Instalacje elektryczne w Gdańsku, Kraków i Warszawa – zakłada się je wszędzie. Pamiętaj jednak że prąd może być poważnym zagrożeniem dla zdrowia i życia. Właśnie przez to uwagę powinnyśmy zwrócić na to, by instalacja była dobrze zabezpieczona. Takie zabezpieczenie potrzebujemy po to, aby chronić wszystkie urządzenia elektryczne przed przepaleniem. Zabezpieczenie z reguły umieszcza się w rozdzielnicy głównej, która mieści się niedaleko wejścia do domu.

Źródła przepięć – sprawdź jakie są

Źródłami przepięć i spięć w instalacjach elektrycznych są:

 • wyładowania atmosferyczne w instalację odgromową budynku,

 • wyładowania atmosferyczne w linię zasilającą, która jest napowietrzona,
 • uderzenie pioruna w ogrodzenie,
 • elektryczność statyczna.

  Jakie są źródła zabezpieczeń instalacji elektrycznych?

  Wyłączniki nadprądowe

  Innymi słowy bezpieczniki ochraniają naszą instalację przed skutkami po wystąpieniu zwarcia bądź nadmiernego obciążenia. Takie zabezpieczenie zakłada się dla poszczególnych obwodów odbiorczych.

  Wyłączniki różnicowo-prądowe

  Takie wyłączniki ochraniają instalacje przed porażeniem przy dotyku pośrednim i bezpośrednim. Co to jest kontakt pośredni? Kontakt pośredni to chociażby dotknięcie urządzenia, w którym doszło do uszkodzenia izolacji.Z kolei kontakt bezpośredni to na przykład dotknięcie przewodu który jest pod napięciem. W tym przypadku działanie wyłączników polega na porównywaniu prądu płynącego w przewodzie fazowym i neutralnym. W przypadku, gdy pojawi się różnica przekraczająca ich prąd uruchomienia, występuje szybkie odłączenie zasilania.

  Ograniczniki przepięć

  Czyli ochronniki przeciwnapięciowe. To urządzenia które chronią instalację elektryczną przed przepięciami. Buduje się je na bazie iskierników lub warystorowe. Te urządzenia to alternatywa drogi przepływu dla prądu piorunowego. Jeżeli nie jesteśmy w ich posiadaniu, prąd może przedostać się do instalacji elektrycznej a wraz z tym do wszelkich podłączonych do niej urządzeń.