Jakie możliwości zawodowe posiada monter instalacji sanitarnych?

Jakie możliwości zawodowe posiada monter instalacji sanitarnych?

5 listopada 2021 Wyłączono przez Arek

Monter instalacji sanitarnych jest stosunkowo trudnym i zawiłym zawodem. Wynika to głównie z tego, że instalacje sanitarne czy gazowe są bardzo różnorodne. Osoby, które wykonują ten zawód powinni mieć dużą wiedzę z dziedziny instalacji gazowych, kanalizacyjnych, wodociągowych, grzewczych, wentylacyjnych. Profesjonaliści z zakresu instalacji sanitarnych odpowiedzialni są nie tylko za montaż, ale również za ich właściwe działanie. W razie potrzeby wykonują także modernizację, konserwacje czy naprawę. Taki pracownik powinien także posiadać wiedzę z zakresu spawania, ponieważ często istnieje potrzeba zespawania rur. Powinien mieć także umiejętność planowania, żeby móc wyznaczać miejsce montażu instalacji. Jest to zawód wymagający skończenia 3 letniej szkoły zawodowej. Uzyskanie umiejętności w zakresie montażu instalacji sanitarnych poświadczane jest zdaniem egzaminu zawodowego. W całej budownictwie brakuje wyspecjalizowanych fachowców, dlatego jest to wyjątkowo ceniony przez pracodawców zawód.  

Jakie są wymagania dla kandydatów na stanowisko montera instalacji sanitarnych?

Kandydat chcący kształcić się na kursie „monter instalacji sanitarnych” powinien posiadać dobre zdrowie fizyczne i psychofizyczne. Takiej pracy nie powinna podjąć osoba, która ma problemy np. ze wzrokiem czy z kręgosłupem. Wymagane jest prawidłowe rozróżnianie kolorów, dobry zmysł równowagi, czucie dotykowe, a także zręczność rąk. Pracownik, który wykonuje ten zawód musi również wyróżniać się wytrzymałością na długo trwający wysiłek, cierpliwością, skrupulatnością a także umiejętnością podejmowania błyskawicznych decyzji.  Charakter pracy wymaga również wykazanie się umiejętnością pracy w grupie, ale i jednocześnie samodzielnego działania. Warto pamiętać, że jak wiele zawodów tego typu także i ten obarczony jest określonym ryzykiem. Z uwagi na pracę ze szkodliwymi substancjami jest niebezpieczeństwo zatrucia. Pracownik taki ma również nierzadko kontakt z dużą ilością pyłu, co grozi pylicą płuc. Zawód może być wykonywany także przez osoby niedosłyszące – ta wada nie uniemożliwia prawidłowego wykonywania pracy.

Warunki pracy dla montera instalacji sanitarnych

Profesja montera instalacji sanitarnych charakteryzuje się niemałą rozmaitością obowiązków. Można {wyodrębnić|wyróżnić| trzy grupy stanowisk odpowiedzialne:

  • montaż instalacji sanitarnych,
  • konserwacja i naprawa sieci sanitarnych,
  • wykonawstwo robót.

Dyplomowany pracownik może założyć samodzielną firmę, a także znaleźć pracę zarówno w większych jak i niewielkich przedsiębiorstwach budowlanych. Praca szczególnie w większych przedsiębiorstwach może być związana z częstymi wyjazdami. Tego typu firmy zazwyczaj oferują usługi na terenie całego kraju. Istotne jest, aby monter instalacji sanitarnych miał umiejętność pracy zespołowej, ponieważ zlecone zadania często obligują do ścisłej współpracy i sprawnej wymiany informacji pomiędzy pracownikami. Zamontowanie tego typu instalacji odbywa się zarówno w pomieszczeniach zamkniętych, jak również na wolnym powietrzu. Specyfika wykonywanych obowiązków naraża pracowników na pracę w dużym hałasie, oraz różnej temperaturze powietrza. Nie można zapominać, że monterzy zazwyczaj mają styczność z niebezpiecznymi warunkami pracy jak ruchome części maszyn, prąd, niebezpieczne substancje, gazy pod ciśnieniem a także wstrząsy. 

Monter instalacji sanitarnych – możliwości zawodowe

Żeby otrzymać dyplom montera instalacji sanitarnych kandydat musi uzyskać pozytywne stopnie w 3 – letniej szkole branżowej pierwszego stopnia. Kwalifikacje BD.05 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych można otrzymać po zdaniu egzaminu państwowego. Uczeń wówczas otrzymuje tytuł montera sieci i instalacji sanitarnych. Warto „iść za ciosem” i kontynuować podnoszenie kwalifikacji w tym zakresie w szkole branżowej drugiego stopnia, żeby mieć możliwość przystąpienie do egzaminu z dziedziny kwalifikacji BD.22 Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych i otrzymać tytuł technika inżynierii sanitarnej. Zawód ten daje sporo możliwości rozwoju, a zapotrzebowanie na takich fachowców na rynku jest naprawdę duże. Warto wspomnieć, że jest także możliwość zdobycia kwalifikacji w Związku Rzemiosła Polskiego i dostania świadectwa czeladnika. Umożliwia to w przyszłości dążyć do tytułu mistrza. W tej profesji można pracować jako szeregowy pracownik, ale po zdobyciu odpowiednich kwalifikacji nic nie stoi na przeszkodzie, aby zdobyć stanowisko kierownicze. Bez wątpienia jest to cenny, cieszący się popytem zawód niemal gwarantujący otrzymanie pracy. Dobry fachowiec ne pewno nie będzie narzekał na brak zajęcia.