Jakie uprawnienia są potrzebne, aby móc świadczyć usługi wysokościowe?

Jakie uprawnienia są potrzebne, aby móc świadczyć usługi wysokościowe?

24 lutego 2021 Wyłączono przez Arek

Niekiedy pojawiają się takie sytuacje, w których trzeba wykonać prace na wysokościach. Pojawia się pytanie jakie trzeba mieć uprawnienia, żeby takie prace wykonywać. Przy wykonywaniu takich prac należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ są one ryzykowne. Prace wysokości realizuje się na rusztowaniach, pomostach, masztach, drabinach, kominach oraz na innych budowlanych konstrukcjach.

 Każdy kto chce takie prace wykonywać musi mieć specjalne uprawnienia oraz powinien przez kurs BHP. Każda osoba musi mieć orzeczenie lekarskie, które stwierdza, że nie ma przeciwskazań do prac na wysokościach. 

Specjalne szkolenie BHP powinno odnosić się do ryzyka w trakcie tego typu prac. Uprawnienie jest wydawane przy uwzględnieniu stanu psychofizycznego danej osoby. Jedynie mają te wszystkie spełnione warunki można pracować na wysokościach. Praca na wysokości wymaga dobrego stanu zdrowia i opanowania. Stanowisko pracy wiąże się z różnymi stresującymi sytuacjami i sztuką będzie zachowanie spokoju.

Sprawdź jak pracują fachowcy: usługi wysokościowe warszawa