Półmaska filtrująca X 310 SV FFP3 NR D Zobacz większe

Półmaska filtrująca X 310 SV FFP3 NR D

Nowy produkt

Oxyline

Półmaska filtrująca jednokrotnego użytku klasy P3 z zaworem wydechowym, regulowanymi taśmami nagłowia i chłonną wkładką "KOMFORT". Półmaska X 310 SV FFP3 NR D jest półmaską z zaworem wydechowym, przeznaczona głównie do prac wymagających średniego wysiłku fizycznego. Produkt spełnia normę EN 149:2001+ A1:2009. Pakowana pojedynczo (Pack 1), po 50 szt. (Pack 50) i po 100 szt. (Pack 100).

Więcej szczegółów

Więcej informacji

CECHY:

Półmaska filtrująca X 310 V FFP3 NR D składa się z:

 • wielowarstwowego materiału filtracyjnego polipropylenu;
 • zacisku nosowego dla formatowania półmaski w obrębie nosa;
 • regulowanych taśm nagłowia wykonanych z nitek gumowych w oplocie
 • zaworu wydechowego z tworzywa sztucznego
 • uszczelki nosowej wykonanej z pianki poliuretanowej.

NORMA:

 • PN-EN 149+A1:2010
 • CE 1437
 • Certyfikat: WE/S/2668/2016

Półmaska jest tak skonstruowana, aby można było w niej z łatwością oddychać w trakcie całej zmiany roboczej. Dzięki anatomicznemu kształtowi oraz zaciskowi nosowemu i znajdującej się pod spodem piance, półmaska jest łatwa do dopasowanie dla większości kształtów twarzy, tak aby zapewnić konieczną szczelność.

Wymagania:
Półmaski firmy OXYLINE są zgodne z:
• europejską normą zharmonizowaną PN-EN 149:2001+A1:2010 (EN 149:2001+A1:2009) „Sprzęt
 ochrony układu oddechowego - Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami. Wymagania, badanie, znakowanie”;
• przepisami dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich 89/686/EWG w sprawie zbliżenia
 ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do środków ochrony osobistej,wprowadzonej w Polsce na mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku (Dz. U. nr 166, poz. 1360) i rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku (Dz. U. z 2008 r. nr259, poz. 2173) zastępującego z dnia 31 marca 2003 roku (Dz. U. nr 80, poz. 725).

Użytkowanie i przechowywanie:
Półmaski należy przechowywać w temperaturze od -20°C do +40°C i wilgotności poniżej 70%.
 Przed użyciem półmaski, należy sprawdzić jej stan techniczny: czy jej elementy nie są uszkodzone. Półmaski uszkodzone oraz takie, których data ważności została przekroczone nie mogą być użyte. Półmaski nie należy składać i zaginać. W celu zapewnienia jak najlepszej szczelności części twarzowej, sposób zakładania i dopasowywania półmasek powinien przebiegać wg następującego schematu:
1. przed założeniem półmaski, wstępnie ukształtować zacisk nosowy poprzez jego zaciśnięcie,
 co poprawia późniejsze dopasowanie półmaski do twarzy,
2. umieścić część twarzową tak, aby przykrywała usta i nos,
 
3. taśmy nagłowia założyć tak, aby dolna taśma obejmowała kark poniżej ucha, a górna przechodziła z tyłu głowy nad uchem;
4. dopasować wstępnie uformowany zacisk nosowy tak, aby zapewnić szczelność;
5. sprawdzić prawidłowość założenia; przyłożyć dłonie i przytrzymać czaszę; mocno
 wydmuchnąć powietrze; w przypadku nieszczelności wyregulować pozycję czaszy, zacisk nosowy lub taśmy nagłowia.

W trakcie użytkowania półmaski następuje wzrost oporów oddychania powodowany osadzaniem się na niej pyłu. Jeżeli użytkownik uzna, że opór znacznie wzrósł, półmaskę należy wymienić na nową. Półmaska jest przeznaczona do stosowania przez okres jednej zmiany roboczej (max 8 godz.).

Parametry użytkowe półmaski X310SV:
Klasa (wg PN-EN 149+A1:2010): FFP3
Penetracja przez materiał filtracyjny aerozolu chlorku sodu lub mgły olejowej: ≤ 1%
Przeciek całkowity: ≤ 2%
Początkowy opór wdechu przy przepływie 95 l/min : ≤ 300 Pa
Początkowy opór wydechu 160 l/min: ≤ 300 Pa
Opór oddychania po zapyleniu pyłem dolomitowym przy przepływie 95 l/min (wdech): ≤ 700 Pa
Opór oddychania po zapyleniu pyłem dolomitowym przy przepływie 95 l/min (wydech): ≤ 300 Pa

NORMA:

 • PN-EN 149+A1:2010
 • CE 1437
 • Certyfikat: WE/S/2668/2016

Przeznaczenie:
Półmaska filtrująca X 310 SV FFP3 NR D przeznaczona jest do ochrony układu oddechowego przed aerozolami cząstek stałych, aerozolami na bazie wody (pył, dym)oraz aerozolami z ciekłą fazą rozproszoną (mgły) dla których NDS jest ≥0,05mg/m3 o ile stężenie fazy rozproszonej nie przekracza 30 x NDS.

Przykładowe zastosowanie:

Duże stężenie pyłów respirabilnych, stosować przy spawaniu i lutowaniu, chroni przed pyłami zawierającymi: beryl, antymon, arsen, kadm,kobalt, nikiel, rad, strychninę, cząstki radioaktywne.

Przeciwwskazania:
Półmaska nie zapewnia ochrony układu oddechowego w warunkach niedoboru tlenu (poniżej 19 %) i wobec tego nie należy jej używać w przestrzeniach o niewielkiej kubaturze, zwłaszcza nie przewietrzanych , takich jak kanał, studzienki, zbiorniki itp.
Półmaska nie chroni także przed zanieczyszczeniami w postaci: par gazów i mgły substancji szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych dla życia. Nie należy jej stosować również wtedy, gdy nie są znane rodzaj, stężenie i właściwości substancji szkodliwych.
Nie używać podczas gaszenia pożaru. Ta półmaska nie dostarcza tlenu.
Półmaska nie zapewnia szczelności jeżeli będzie noszona na twarzy nieogolonej lub brodatej.

Pliki do pobrania