Prawodawstwo po naszej stronie

Prawodawstwo po naszej stronie

20 stycznia 2021 Wyłączone przez Arek

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że praworządność jest jednym z najważniejszych aspektów funkcjonowania społeczeństwa nie tylko naszego kraju, lecz także mnóstwa innych. Praworządność gwarantuje odpowiednią wygodę życia dla obywateli, którzy mają zapewnienie odnośnie tego, że wszelkie konflikty zostaną rozwiązane sprawiedliwie, przestępcy skutecznie osądzani, a na wyroki sądów nikt nie będzie miał zgubnego wpływu. Rzecz jasna dobrze jest mieć świadomość, że to nie jedyne cechy praworządności – jest ich znacznie więcej. W obecnych czasach jest to temat, który zdecydowanie dobrze jest intensywnie poruszać. Bez praworządności bowiem nasze społeczeństwo nie funkcjonowałoby przesadnie dobrze – jest to swoisty fundament, na którym buduje się nasze państwo, nasz naród, naszą tożsamość oraz ogólny komfort codziennego funkcjonowania. Z tego powodu nie pozostaje nam nic innego, jak tylko zaprosić na krótki wywód na temat poszczególnych aspektów praworządności.

Wolne media

Dobrze mieć zdawać sobie sprawę z tego, że praworządność nie ogranicza się jedynie do skutecznego działania organów sądowniczych, ale także należy zwrócić uwagę na różnego typu kwestie czysto społeczne. Pośród nich wyszczególnić trzeba bez najmniejszej wątpliwości wolność mediów, które powinny działać sprawnie, być niezależne i nie mogą być w żaden sposób ograniczane czy cenzurowane przez państwo ani inne czynniki. Dzięki temu obywatele mają gwarancję korzystania z informacji z różnych źródeł, opinii oraz reportaży tworzonych przez niezależnych publicystów i dziennikarzy. Wolność słowa jest podstawą nie tylko wolności mediów, ale także w nieco szerszym ujęciu wspomnianej praworządności. Jeśli media są w jakikolwiek sposób atakowane lub ograniczane, mamy do czynienia ze zjawiskiem niezwykle przykrym i zgubnym, który godzi w praworządność, na jaką wszyscy jako obywatele bez wątpienia zasługujemy.

Wolność zgromadzeń

Kolejnym niewątpliwie istotnym aspektem praworządności jest wolność do organizacji różnego rodzaju protestów, marszów oraz innego rodzaju form poparcia lub sprzeciwu różnorakim zjawiskom, zwykle powiązanych z tym, w jaki sposób działa obecna władza. Niewyobrażalnie ważne jest to, aby obywatele mieli prawo nie tylko jeśli chodzi o wyrażanie swoich opinii, ale również manifestowania ich, niezależnie od tego, z jakiego rodzaju poczynaniami rządu zgadzają lub nie – mówimy tutaj o naprawdę solidnym fundamencie zarówno praworządności, jak i demokracji.

Sprawnie działająca machina urzędnicza

Żeby mieszkańcy danego państwa mogli mieć satysfakcję z pełni swoich praw oraz mieli możliwość dokonywania pewnych czynności, niezbędne są sprawnie działające urzędy. Każdy z nas ma do czynienia z takimi właśnie instytucjami i regularnie pojawiają się pewne sprawy, które należy w takowych rozwiązać – urzędnicy nie mogą być zatem skorumpowani i nikt nie może w jakimkolwiek stopniu wpływać na ich pracę.

Równość względem prawa

Jeśli chodzi o sprawy karne czy cywilne, nikt nie może być “lepszy”. Wszyscy członkowie naszego społeczeństwa powinni przestrzegać tych samych zasad, ponosić taką samą odpowiedzialność za swoje czyny oraz otrzymywać dokładnie taki sam wymiar kary regulowany odpowiednimi kodeksami. Nie może być sytuacji, w której są równi i równiejsi w kwestii prawa – jest to wtedy znaczna skaza na praworządności.

Prawo do sprawiedliwego procesu i niezależni prawnicy

Praworządność opiera się na tym, że każdy z nas zasługuje na sprawiedliwy proces i odpowiedniego prawnika, niezależnie od tego, o jaką dokładnie sprawę chodzi. W sądzie może reprezentować nas adwokat lub radca prawny z przydziału, lecz możemy również pokusić się o wynajęcie zaufanego specjalisty w tym zakresie. Na prawników również władza nie może pod żadnym pozorem mieć wpływu, ponieważ kłóci się to z ideą praworządności.

Wolne wybory

Decydowanie odnośnie skład uobecnego rządu to jedna z podstaw zarówno demokracji, jak i praworządności. Kiedy w kraju nie mogą odbyć się wolne wyboru, to nie można stwierdzić, że żyje się w wolnym kraju, jeśli ten jest zadeklarowany jako państwo demokratyczne – mowa między innymi o kraju, w którym żyjemy. Z pewnością każdy prawnik to stwierdzi. W obecnych czasach trudno zwizualizować sobie komfortowe życie w kraju, w którym władza nie jest wybierana w wolnych wyborach – spójrzmy chociażby za nasze wschodnie granice i obecną sytuację chociażby na Białorusi.

Walczmy o praworządność

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że praworządność jest jednym z najbardziej potrzebnych elementów funkcjonowania wszystkich cywilizowanych państw. W związku z tym należy dbać o swoje prawa i domagać się praworządności w każdy możliwy sposób.

Źródło: adwokat-topczewska.pl