Ryzyka występujące w związku z działalnością rolniczą

Ryzyka występujące w związku z działalnością rolniczą

17 lutego 2022 Wyłączono przez Arek

Prowadzenie gospodarstwa rolniczego nieprzerwanie wiąże się z pewnym ryzykiem. Dużo zależy tutaj od czynników atmosferycznych i zmienności stawek w systemie gospodarczym czy rozwoju technologii. W artykule odpowiadamy na pytania: Jakie są rodzaje ryzyka i jak nim sterować? Czym są ubezpieczenia rolnicze i jakie występują ich typy.

Rodzaje zagrożeń w rolnictwie

Jeśli masz własne gospodarstwo należałoby zakupić ubezpieczenie dla rolników. Powodem jest to, że majątki rolne są obarczone ogromnym ryzykiem oraz niepewnością. Powodem są zależności produkcji od okoliczności zewnętrznych, które na nie oddziałują. Ryzyko w produkcji rolnej zależy w wielkim stopniu od środowiska naturalnego z którym związana jest produkcja oraz z ekonomią porównywalnych gospodarstw. Ryzyko dzieli się przez wzgląd na specyfikę działalności oraz ze względu na pochodzenie ryzyka.

Typy ryzyka ze względu na specyfikę działalności

 1. powiązane z technologią – powiązane jest z ciągłym postępem technologicznym, techniki oraz biologicznym;
 2. związane z przyrodą – mają wpływ na to niesprzyjające warunki klimatu, ulewy, mrozy, susze jak również epidemie i szkodniki. Uniemożliwia to przewidzenie dokładnej liczby produkcji i przypuszczalnych strat;
 3. związane z organizacją – źródłem tego ryzyka jest planowanie, nadzór i organizacja w gospodarstwie i zmienne zachodzące w tym obszarze;
 4. związane z ekonomią – przyczyną są zmiany w proporcjach kosztów konsumpcyjnych społeczeństwa (np. niższe wydatki na żywność) , spadek cen produktów rolnych oraz oddziaływanie innych gałęzi gospodarki na rolnictwo;
 5. produkcyjne – łączy fragmenty ryzyka przyrodniczego, technologicznego i tego związanego z organizacją;
 6. rynkowe – tyczy się wewnętrznych przemian ekonomicznych zasad produkcji takich jak np. niestabilność polityki rolniczej,utraty rynków zbytu czy niższe ceny.

Podział ryzyka z uwagi na źródło jego pochodzenia:

 • finansowe – dotyczy sposobu i sposobów opłacania operacji gospodarczych przykładowo utrata płynności finansowej, wzrosty stóp procentowych;
 • instytucjonalne – dotyczy przemian w polityce rolniczej krju;
 • związane z produkcją – niebezpieczeństwo dotyczące przyczyn strat w procesie produkcji takich jak np.zmiany klimatyczne i pogodowe czy choroby epidemiczne wśród zwierząt;
 • osobowe – posiada wpływ na rolnika dotyczy chorób i wypadków przy pracy;
 • cenowe – tyczy się niepokoju powiązanego z relacją cen produktów do kosztów produkcji rolnej;
 • dochodowe – połączenie ryzyka finansowego z produkcyjnym.

Jak rozporządzać ryzykiem w majątku rolnym

Ogromny wpływ na opłacalność i efektywność produkcji rolnej ma zarządzanie kryzysowe. Najpierw trzeba ocenić ryzyko, sprawdzić czy warto go podjąć, czy w jego efekcie straty będą niewielkie czy też znaczące.

Powinno być to warunkiem koniecznym przed przystąpieniem do prac w majątku rolnym.

Rozporządzanie ryzykiem to metody i działania podejmowane w celu chronienia gospodarstwa przed potencjalnym zagrożeniem. Pierwszą z metod pomagających w tym zakresie jest przemyślana organizacjanp. istnieje zagrożenie suszy, można wystarać się o odmiany roślin odpornych na takie działania albo zakupić specjalny system nawadniający.

Kolejną strategią może być zastosowanie dywersyfikacji dochodów lub dywersyfikacji struktury produkcji. Czasami warto przenieść ryzyko na rynek poprzez przykładowo kontraktacje. Przy prowadzeniu gospodarstwa rolnego nie można naturalnie zapomnieć o ubezpieczeniu rolniczym. Pozwala ono niwelować straty w działalności rolnej.

Co to są ubezpieczenia rolnicze

Ubezpieczenia dla rolników są głównym z fundamentów rozporządzania ryzykiem w rolnictwie. Posiadają korzystny wpływ na stabilność oraz zrównoważony rozwój. Zmniejszają niepewność działania, utrzymują płynność finansową a także zapewniają stabilność dochodów.

Rodzaje ubezpieczeń rolnych

Ubezpieczenia rolne dzielą się na obowiązkowe i dla chętnych.

Do ubezpieczeń obligatoryjnych przynależą:

 • OC właściciela gospodarstwa rolnego
 • OC środku transportu;
 • ubezpieczenie budynków,które wchodzą w skład gospodarstwa;
 • połowa upraw.

Ubezpieczeniami  nieobowiązkowymi są:

 • NNW;
 • dodatkowe ubezpieczenie roślin uprawnych;
 • ubezpieczenie sprzętów rolnych;
 • ubezpieczenie ptactwa hodowlanego;
 • ubezpieczenie zwierząt futerkowych.

Ubezpieczenie dla gospodarstwa rolniczego – czy rzeczywiście się opłaca?

Ubezpieczenie swego gospodarstwa rolnego, przydaje się częściej niż się wydaje. Jak najbardziej warto się ubezpieczyć aby zabezpieczyć własny los jako rolnika, jak również osób wykonujących pracę w majątku rolnym.Jeśli rolnik dokona szkody np. nieumyślnie rozprowadzi oprysk również na sąsiednie pole, niszcząc wzrastające tam rośliny,ubezpieczyciel także pokryje koszt. Przykłady można mnożyć, ale trzeba pamiętać,że kupująć polisę ubezpieczeniową,