Sieć wodno-kanalizacyjna – jak pracuje?

Sieć wodno-kanalizacyjna – jak pracuje?

11 lipca 2022 Wyłączono przez Arek

Niewątpliwie zadbanie o sieci wodno-kanalizacyjne to istotna czynność. Ta czynność zapewnienia kolejnym pokoleniom dostęp do bieżącej wody. Niestety woda może stać się deficytowa z powodu większej ilości zanieczyszczeń.Mimo tego, że aż 75 procent powierzchni Ziemi pokrywa woda, to na podstawie szacunków SOZ plus minus 5 miliardów, czyli ¾ populacji, żyje w niedostatku tej cieczy.

Z całą pewnością ciecz z naziemnych źródeł jest coraz bardziej zanieczyszczona. W rezultacie częściej jest źródłem wielu chorób i dolegliwości. WHO sygnalizuje, że jeśli dzisiejsze trendy będą takie same, to na koniec tej dekady – w 2030 roku – świat będzie miał dostęp tylko i wyłącznie do 60 % zapotrzebowania na wodę pitną.

Sieć wodno-kanalizacyjna – czym jest?

Systemy kanalizacyjne czy też krócej „kanalizacja”, jest systemem rur i kolektorów, których zadaniem jest odprowadzanie ścieków deszczowych bądź sanitarnych. Kanalizacja dzielą się na kanalizację pełną albo częściową. W największym stopniu zewnętrzna sieć kanalizacyjna działa metodą grawitacyjną. Z kolei w mniejszym stopniu stosuje się układy nadciśnieniowe lub podciśnieniowe. Obecne najczęściej spotykanymi systemami kanalizacji w Polsce są instalacje kanalizacji rozdzielczej.

Natomiast historycznie najpopularniejszą siecią była kanalizacja ogólnospławna, a w niej pomijano ilość zanieczyszczeń dostarczanych do odbiornika wód. Z racji na coraz większą świadomość ekologiczną oraz dbanie o jakość wody, rezygnuje się z budowania takich instalacji, aby stawiać te bardziej ekologiczne i bardziej wydajnych kanalizacji.

Zarówno istniejące, jak i te dopiero powstające najczęściej są zaliczane do układów, które pracują w sposób grawitacyjny.

Źródło: Przyłącza wod-kan w Warszawie