Szkolenia BHP – najczęściej zadawane pytania

Szkolenia BHP – najczęściej zadawane pytania

3 grudnia 2021 Wyłączono przez Arek

Niezwykle ważnym zadaniem pracodawcy jest ochrona życia i zdrowia osób zatrudnionych. Warunki pracy powinny być bezpieczne i higieniczne. Aby pracownicy byli całkowicie bezpieczni potrzebne jest organizowanie kursów BHP, co także jest obowiązkiem pracodawcy. To, jak często i jak muszą odbywać się takie szkolenia bhp zależy od stanowiska pracy. Jasne jest, że poziom zagrożenia inny jest na stanowisku księgowej, a inny dla pracownika budowy pracującego na rusztowaniach. Takie szkolenia są także organizowane zaraz po zatrudnieniu nowego pracownika do pracy, który bezwzględnie musi trzymać się zasad BHP, aby bezpiecznie wykonywać swoje obowiązki. Kto jeszcze podlega obowiązkowi odbycia takich szkoleń? Czy studenci na praktykach również powinni w nim uczestniczyć? Kto organizuje takie kursy i ile one trwają? 

Szkolenia BHP bezpośrednio nie zapobiegną wypadkom,

ale zwiększą świadomość pracowników, dzięki czemu będą mogli unikać sytuacji potencjalnie niebezpiecznych.

Kto podlega obowiązkowemu kursowi BHP?

Według polskiego prawa, każdy nowo przyjęty pracownik podlega obowiązkowi odbycia szkolenia BHP. Odstępstwem od reguły jest sytuacja, kiedy ten pracownik pracował wcześniej na takim samym stanowisku u danego pracodawcy. Z obowiązku tego nie są zwolnieni także studenci, którzy odbywają praktyki, ani uczniowie szkół ponadpodstawowych. Oprócz szkoleń wstępnych są również szkolenia okresowe. Ich częstotliwość oraz długość tych kursów zależy w dużym stopniu od rodzaju zajmowanego stanowiska. Według tej zasady najczęściej, bo raz na rok taki kurs muszą odbyć robotnicy, którzy wykonują prace wyjątkowo niebezpieczne. Najkrótszy czas takiego szkolenia wynosi 360 minut. Z kolei pracownicy administracyjno – biurowi nie muszą zaliczać szkolenia okresowego i odbywają oni jedynie szkolenie wstępne.

pracownik budowy
W niektórych zawodach przestrzeganie przepisów BHP jest krytycznie ważne. Najczęściej szkolić muszą się pracownicy branży budowlanej.

Czy szkolenie BHP obejmuje również osoby zatrudnione na umowę zlecenie?

Według przepisów na pracodawcy nie ciąży obowiązek sfinansowania szkoleń BHP dla pracowników zatrudnionych na umowę cywilnoprawną. Mimo to ma on obowiązek zapewnić osobie zatrudnionej bezpiecznych warunków pracy. Można powiedzieć, że pracodawca powinien takie szkolenie zorganizować, ale nie ma obowiązku jego sfinansowania. W tym przypadku może porozumieć się z pracownikiem, aby to on pokrył koszty.

pracownik prowadzący wózek widłowy
Praca w magazynie na wózku widłowym również wymaga zachowania szczególnej ostrożności, o czym pracownicy informowani są podczas szkoleń BHP.

Kurs BHP – kto powinien je przeprowadzić?

Przepisy mówią, że wstępne szkolenie BHP ma prawo przeprowadzić pracodawca, pracownik przez niego wytypowany pracujący na podobnym stanowisku, pracownik BHP albo zewnętrzna firma specjalizująca się w organizowaniu tego typu szkoleń. Ważne jest aby to była osoba kompetentna z odpowiednim poziomem wiedzy. Należy wspomnieć, że zarówno kurs wstępny, jak i szkolenie okresowe powinny zakończyć się egzaminem sprawdzającym poziom przyswojonej wiedzy. Takie firmy można znaleźć m.in. w Bydgoszczy, a także w okolicznych miejscowościach  jak Żnin, Wągrowiec czy Nakło.

lekarz przestrzegający zasad higieny
Personel medyczny musi przestrzegać licznych zasad wynikających z bhp.

Kiedy zatrudniony powinien zostać skierowany na badania lekarskie?

Pracodawca nie może zgodzić się na rozpoczęcie pracy przez osobę, która nie ma wstępnych badań lekarskich. Dlatego pracownik przed przejęciem obowiązków do obowiązków musi zgłosić się do lekarza medycyny pracy aby przeprowadzić odpowiednie badania. Istotne jest, aby takie badania zrobić ponownie przed upływem terminu ważności zaświadczenia. Okres obowiązywania badań określa lekarz medycyny pracy. 

 

pracownik biurowy
Podczas pracy przy biurku warto przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, aby uniknąć problemów z kręgosłupem czy wzrokiem.

Kto ocenia poziom ryzyka zawodowego? 

Kodeks Pracy zobowiązuje pracodawcę do oceny ryzyka zawodowego na danym stanowisku. Jednakże nie zawsze jest on w stanie tego zrobić, może wówczas zlecić to zewnętrznej firmie specjalizującej się w BHP. Taką ocenę ryzyka może wykonać również lekarz, który zajmuje się profilaktyką w danym miejscu pracy.

Co w przypadku wypadku? 

Oczywiście w takiej sytuacji najpierw trzeba pomóc poszkodowanemu, a później zabezpieczyć miejsce wypadku i powołać zespół powypadkowy. Inaczej wygląda procedura kiedy mamy do czynienia z wypadkami ciężkimi, śmiertelnymi lub zbiorowymi. Wówczas dodatkowo trzeba wezwać Państwową Inspekcję Pracy, a także prokuraturę. Jeśli w zakładzie pracy miało miejsce zatrucie trzeba koniecznie powiadomić także Państwową Inspekcję Sanitarną.