WÓZKI WIDŁOWE – CO WARTO O NICH WIEDZIEĆ

WÓZKI WIDŁOWE – CO WARTO O NICH WIEDZIEĆ

8 lutego 2022 Wyłączono przez Arek

Sektor przewozu towarów i logistyki ciągle się rozrasta. Jest to pokłosie kilkoma bodźcami – postępem technologicznym, zmianami w spojrzeniu konsumenckich czy pandemią. Skutkiem owego postępu jest zapotrzebowanie na coraz więcej miejsca magazynowej. Asortyment powinny być przechowywane w konkretnych warunkach. Aby umożliwić ich przewóz w rejonie magazynów wykorzystuje się wózki widłowe. Użycie wózków widłowych to następna z konsekwencji rozrostu całej dziedziny. Do czego konkretnie wykorzystuje się potocznie nazywanych “widlaków”?

Użyteczność wózków widłowych

Wózki widłowe to urządzeniami mechanicznymi napędzanymi silnikiem. Bazową ich cechą jest przewożenie produktów na niewielkich odległościach. Zazwyczaj produkty przewożone są w zakresie magazynu zamkniętego lub na świeżym powietrzu, albo na terenach budowy. Wózki widłowe wykorzystywane są do transportu produktów o kilkutonowej ciężarze. Asortyment najczęściej ustawiany jest na paletach, co usprawnia poruszanie się. Mogą do składowania palet na dużych poziomach. Mogą również składować palety blokowo i transportować sprzęt wysokogabarytowe, które nie mieszczą się na paletach. 

Do poruszania się wózkiem widłowym, według prawem, wymagane jest posiadanie odpowiednich dokumentów. Co więcej większość wózki powinny być odpowiednio przystosowane i wyposażone w klakson i świetlne. Pozwala to zapewnić maksymalne bezpieczeństwo tak dla operatora pojazdu, jak i osób będących w sąsiedztwie. 

Mnogość zastosowań wózków widłowych skutkuje mnogością ich typów. Różnorakie rodzaje wózków widłowych dostosowane są do różnych potrzeb operatorów i warunków w jakich mają być wykorzystywane. Biorąc pod uwagę możliwości transportowe, wyróżnić możemy wózki naładowne, podnośnikowe, reachtrucki, skrętne i czołowe. Każdy z nich służy w danych warunkach. W celu optymalizacji powierzchni magazynowej zazwyczaj wybiera się wózki boczne, z możliwością wysokiego składowania.

Jakie typy napędu posiadają w wózkach widłowych?

Istotnym czynnikiem zgodnie z, którego można dokonać rozróżnienia wózków widłowych jest sposób ich zasilania. Określony rodzaj zasilania determinuje to gdzie wykorzystywany będzie wózek widłowy. Są kilka rodzaje rozwiązań technicznych:

Wózki widłowe o zasilaniu spalinowym – napędzane olejem napędowym – najlepiej sprawdzają się na placach robót, w miejscach gdzie warunki bywają trudne, a transportowany towar jest masywny, często wielkogabarytowy. Cechują się dużą siła i odporność. Przez wzgląd na emitowane spaliny mogą być stosowane jedynie na wentylowanych przestrzeniach.

Wózki widłowe napędzane prądem – napędzane energią elektryczną, posiadają w baterie. Wykorzystywane się przeważnie w zamkniętych obszarach – halach, magazynach. Charakteryzuje je zwrotność i precyzja. Przystosowane są do manewrowania po ciasnych przestrzeniach. Ich przewagą jest to, że są bezemisyjne.

Wózki widłowe z zasilaniem gazowym – wykorzystują z gazu LPG, który jesti ich napęd. Instalacje gazowe instalowane w wózkach widłowych są ekologicznym i stosunkowo bezpiecznym typem zasilania. Ponadto są ekonomiczne. Gwarantują szybkie przemieszczania się pojazdu i dobrze wykonaną realizację zaplanowanych planów. Sprawdzają się niemal w każdych warunkach – korzysta się z nich zarówno w przestrzeniach otwartych, a także zamkniętych. 

Impco – czołowy współproducent instalacji LPG dla wózków widłowych 

Jednym z wiodących producentów instalacji gazowych i komponentów do wspomnianych jest firma z USA IMPCO – http://poplawski.pl/impco/.

Firma IMPCO Technologies przez ponad pół wieku stała się globalnym liderem dostaw systemów paliwowych bazujących o gaz. Dostarcza ona składniki znajdujące swoje miejsce w różnych branżach przemysłu. Jej produkty jest alternatywę dla benzynowych silników wykorzystywanych na etapie produkcji i transportu. Zmiana rodzaju napędu powoduje, że koszty eksploatacji pojazdów są niższe. Wytwarzana energia dzięki odpowiednim filtrom i cechom gazu jest czystsza. Jest to korzyść tak dla twórców, użytkowników, jak również dla otoczenia. 

Środowisko jest tu ważne. W nawiązaniu do zaostrzeniem przepisów emisyjnej krajów, rządy narzucają normy dla różnych dziedzin przemysłu i gospodarki. Wykorzystanie nowatorskich technologii wyprodukowanych przez IMPCO pomaga firmom spełnienie narzuconym odgórnie zasadom dotyczącym emisji spalin.

Towary IMPCO to zespół rozwiązań – od podstawowych części zamiennych do wysoce wyspecjalizowanych silników. 

Reduktory produkowane przez IMPCO, odpowiedzialne za obniżkę ciśnienia gazu LPG i zmianę jego stanu z płynnego w gazowy, są o wiele mniejsze niż te stosowane w przypadku aut. IMPCO za pośrednictwem zatwierdzonych dealerów produkuje również przepustnice i gaźniki, które łączą w sobie cechy reduktora i mieszalnika. Komponenty te odpowiadają za doprowadzenie rozruchu do silnika. Poza tym producent zapewnia mniejsze składniki układów napędowych bazujących na gazie. Zatem można w jego katalogach znaleźć różnego typu węże, przyłącza, rurki, filtry.

Lata na rynku podczas, których IMPCO stało się liderem w swoim dziedzinie powodują, że większość dostawców wózków widłowych bazuje właśnie z ich pracy. Składniki do systemów gazowych IMPCO czynią produkty końcowe jakimi są wózki widłowe lepszymi i podnoszą ich wartość.